Có 1 kết quả:

yìng jī yuán ㄧㄥˋ ㄐㄧ ㄩㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

stressor