Có 1 kết quả:

yìng jī yuán

1/1

yìng jī yuán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

stressor