Có 1 kết quả:

yìng yòng wù lǐ ㄧㄥˋ ㄧㄨㄥˋ ㄨˋ ㄌㄧˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

applied physics