Có 1 kết quả:

yìng jǔ

1/1

yìng jǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to sit for imperial examinations

Một số bài thơ có sử dụng