Có 1 kết quả:

yìng shì

1/1

yìng shì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to take an exam