Có 1 kết quả:

yìng nuò ㄧㄥˋ ㄋㄨㄛˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to promise
(2) to agree to do sth