Có 1 kết quả:

ào huǐ

1/1

ào huǐ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

ăn năn, hối hận, hối lỗi, ân hận

Từ điển Trung-Anh

(1) to feel remorse
(2) to repent
(3) to regret