Có 1 kết quả:

mèn rán

1/1

mèn rán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

dejectedly