Có 1 kết quả:

lǎn sǎn

1/1

lǎn sǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) inactive
(2) careless
(3) lazy
(4) indolent
(5) negligent