Có 1 kết quả:

lǎn yāo

1/1

lǎn yāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

a stretch (of one's body)