Có 1 kết quả:

nuò ruò

1/1

nuò ruò

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cowardly
(2) weak