Có 1 kết quả:

chéng yī jǐng bǎi

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. punish one, warn one hundred (idiom)
(2) fig. to make an example of sb
(3) also written 懲一儆百|惩一儆百[cheng2 yi1 jing3 bai3]