Có 1 kết quả:

chéng è yáng shàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

to uphold virtue and condemn evil (idiom)