Có 1 kết quả:

chéng chǔ

1/1

chéng chǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to punish
(2) to administer justice