Có 1 kết quả:

lǎn guǐ

1/1

lǎn guǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lazybones
(2) idle bum