Có 1 kết quả:

xuán tíng

1/1

xuán tíng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to hover (helicopter, computer mouse etc)