Có 1 kết quả:

xuán chuí

1/1

xuán chuí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

overhang