Có 1 kết quả:

xuán suǒ qiáo

1/1

Từ điển Trung-Anh

suspension bridge