Có 1 kết quả:

xuán yáng tóu mài gǒu ròu

1/1

Từ điển Trung-Anh

see 掛羊頭賣狗肉|挂羊头卖狗肉[gua4 yang2 tou2 mai4 gou3 rou4]