Có 1 kết quả:

xuán shǎng lìng ㄒㄩㄢˊ ㄕㄤˇ ㄌㄧㄥˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

an order to post a reward (for the capture of a criminal)