Có 1 kết quả:

xuán yōng chuí

1/1

Từ điển Trung-Anh

uvula (biology)