Có 1 kết quả:

liàn qíng

1/1

liàn qíng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

romantic love