Có 1 kết quả:

liàn jiù qíng jié ㄌㄧㄢˋ ㄐㄧㄡˋ ㄑㄧㄥˊ ㄐㄧㄝˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) dwelling on the past
(2) difficulty in adapting to changes