Có 1 kết quả:

Gē bì

1/1

Gē bì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Gobi (desert)

Một số bài thơ có sử dụng