Có 1 kết quả:

Gē bì tān ㄍㄜ ㄅㄧˋ ㄊㄢ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Gobi desert