Có 1 kết quả:

Gē bì tān

1/1

Gē bì tān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Gobi desert