Có 1 kết quả:

Gē bì tān

1/1

Gē bì tān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Gobi desert