Có 1 kết quả:

Gē bì huāng tān ㄍㄜ ㄅㄧˋ ㄏㄨㄤ ㄊㄢ

1/1

Từ điển Trung-Anh

barren sands of the Gobi desert