Có 1 kết quả:

gē bǐ

1/1

gē bǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

kopeck (unit of money, one hundredth of ruble) (loanword)