Có 1 kết quả:

Gē shì yán wú

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Godlewski's bunting (Emberiza godlewskii)