Có 1 kết quả:

Gē ěr bā qiáo fū

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Gorbachev
(2) Mikhail Sergeyevich Gorbachev (1931-), last president of the Soviet Union 1991-1995