Có 1 kết quả:

Gē lán Gāo dì ㄍㄜ ㄌㄢˊ ㄍㄠ ㄉㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Golan Heights