Có 1 kết quả:

Gē lán Gāo dì

1/1

Từ điển Trung-Anh

Golan Heights