Có 1 kết quả:

ㄨˋ

1/1

ㄨˋ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

Mậu (ngôi thứ 5 hàng Can)

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Can “Mậu” 戊, can thứ năm trong “thiên can” 天干 mười can.
2. (Danh) Hàng thứ năm, bậc thứ năm.

Từ điển Thiều Chửu

① Can mậu, can thứ năm trong mười can.

Từ điển Trần Văn Chánh

Can Mậu (ngôi thứ năm trong thập can).

Từ điển Trung-Anh

(1) fifth of the ten Heavenly Stems 十天干[shi2 tian1 gan1]
(2) fifth in order
(3) letter "E" or roman "V" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc
(4) penta

Từ ghép 23