Có 1 kết quả:

wù wǔ chún

1/1

wù wǔ chún

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) xylitol
(2) also written 木糖醇[mu4 tang2 chun2]