Có 1 kết quả:

róng háng

1/1

róng háng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) troops
(2) military affairs

Một số bài thơ có sử dụng