Có 1 kết quả:

róng chē

1/1

róng chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

military vehicle