Có 1 kết quả:

róng chē ㄖㄨㄥˊ ㄔㄜ

1/1

Từ điển Trung-Anh

military vehicle