Có 1 kết quả:

róng mǎ ㄖㄨㄥˊ ㄇㄚˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) military horse
(2) by extension, military matters