Có 1 kết quả:

róng mǎ

1/1

róng mǎ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) military horse
(2) by extension, military matters