Có 1 kết quả:

xì wǔ

1/1

xì wǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to insult