Có 1 kết quả:

chéng chuàn

1/1

chéng chuàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cluster
(2) bunch