Có 1 kết quả:

chéng qīn

1/1

chéng qīn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to get married