Có 1 kết quả:

chéng tǐ

1/1

chéng tǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) adult
(2) fully formed
(3) developed