Có 1 kết quả:

chéng xiàng

1/1

chéng xiàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to form an image
(2) imaging