Có 1 kết quả:

chéng gōng gǎn

1/1

chéng gōng gǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

sense of accomplishment