Có 1 kết quả:

chéng gōng gǎn ㄔㄥˊ ㄍㄨㄥ ㄍㄢˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

sense of accomplishment