Có 1 kết quả:

chéng jī

1/1

chéng jī

phồn thể

Từ điển phổ thông

thành tích, thành tựu, kết quả