Có 1 kết quả:

Chéng jí sī hán ㄔㄥˊ ㄐㄧˊ ㄙ ㄏㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Genghis Khan (1162-1227)

Một số bài thơ có sử dụng