Có 1 kết quả:

chéng pǐn

1/1

chéng pǐn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) finished goods
(2) a finished product