Có 1 kết quả:

chéng pǐn yóu

1/1

chéng pǐn yóu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

refined oil