Có 1 kết quả:

Chéng jūn guǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Koryo Seonggyungwan, university dating back to Korean Goryeo dynasty, in Gaesong, North Korea
(2) Sungkyun kwan university, Seoul