Có 1 kết quả:

chéng xíng

1/1

chéng xíng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to become shaped
(2) to become formed