Có 1 kết quả:

chéng duì ㄔㄥˊ ㄉㄨㄟˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to form a pair