Có 1 kết quả:

chéng duì

1/1

chéng duì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to form a pair

Một số bài thơ có sử dụng