Có 1 kết quả:

chéng céng ㄔㄥˊ ㄘㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) layered
(2) stratified